Cát thạch anh


Đặc điểm : trắng nhẹ, loại nhỏ 0.5 - 1.2 mm, loại lớn 1.5 - 2.0 mm.

Công dụng : lọc cặn làm trong nước.

Hạn dùng : tối thiểu 5 năm nên thay mới, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước.

Đơn vị tính : kg.

Tỷ trọng : 1,4 kg/lít - 1.55kg/lít.