Máy đo các chỉ tiêu nước WQC - 22A


* Thông số kỹ thuật :
- Đo được đồng thời 6 chỉ tiêu của nước:  pH, độ dẫn điện, DO, độ đục, nhiệt độ, độ muối.
- Chuẩn bằng các phím nhấn: chỉ cần ấn các phím MODE, SELECT và CALL.
- Cấu trúc chịu được nước: có thể dùng được khi trời mưa hoặc nơi ẩm ướt.
- Có thể đo được độ muối từ việc biến đổi độ dẫn.
- Dải đo độ dẫn rộng.
- Độ đục được đọc ở 2 đơn vị: NTU (formazine) hoặc mg/L (kaolin).
- Không yêu cầu lấy mẫu: sensor của máy với cáp dài 2m có thể thả xuống sông, hồ, giếng hay đập nước.
- Thang đo:
+ DO: 0 – 20mg/l ±1mg/l
+ pH: 0 – 14 pH ± 0.02
+ Độ dẫn: 0 – 70 mS/cm; ±2.5%
+ Độ đục: 0 – 8000 NTU
+ Nhiệt độ: 0 – 500C, ±0.10C
+ Độ mặn: 0 – 4% ; ±2.5%