Máy đo pH, Độ dẫn cầm tay


Khoảng đo: 0 - 14pH, độ chính xác: 0.03pH - Khoảng đo độ dẫn: 0 - 1400mV - Bù trừ nhiệt độ bằng tay - Vận hành bằng pin.

Các sản phẩm cùng loại