Thiết bị đo độ dẫn/ TDS


Thiết bị đo độ dẫn/ TDS.

- Dải đo.

+ độ pH: -2 đến 16 pH.

+ Độ dẫn: 0 đến 1999 picroS, 1 - 199.9mS.

+ TDS: 0 đến 999 ppm, 1 -200 ppt.

+ Nhiệt độ: 0 -100 oC.

Độ phân giải.

+ pH: 0.01 pH.

+ Độ dẫn: 0.01, 0.1, 1 picroS, 0.01, 0.1mS.

+ TDS: 0.01, 0.1, 1 ppm, 0.01, 0.1, 1 ppt.

+ Nhiệt độ: 0.1 ò hoặc oC.

Độ chính xác.

+ pH: 0.01 pH.

+ Độ dẫn: +/-1% toàn giải.

+ TDS: +/-1% toàn giải.

+ Nhiệt độ +/-0.5oF hoặc oC.

- Màn hình Hiển thị LCD.

- Nguồn cung cấp: 220V.

Phần chọn thêm.

Điện cực thay thế pH.

Đầu đo độ dẫn.

Đầu đo nhiệt độ.Các sản phẩm cùng loại