Đồng hồ áp lực


Đồng hồ áp

A. Kiểu lắp đặt: Panel hoặc đường ống

B. Vỏ đồng hồ: Stainless Steel

C. Thang đo: 0 – 7 kg/cm2, 0 – 20 kg/cm2