Model Purolite khác


Model

Công dụng

Ứng dụng

Đóng gói

Purolite MB400

Trao đổi ion hỗn hợp. Khử vết ion

Xử lý nước siêu tinh khiết

25 lít/bao

Purolite C104E

Trao đổi caion yếu. Khử kiềm

Công nghiệp thực phẩm, nước giải khát

25 lít/bao

Purolite C100H

Trao đổi cation mạnh. Khử khoáng nước

Công nghiệp sơn ED, mạ, dược phẩm

25 lít/baoCác sản phẩm cùng loại