Purolite A100


Thông số kỹ thuật.

Mô tả sản phẩm.

Purolite A100 là hạt nhựa trao đổi anion dạng bazơ yếu có cấu trúc macropous. Là hạt  nhựa có nguồn gốc từ polystyrenic và nhóm chức amine.

Purolite A100 được thiết kế có dung lượng trao đổi lớn nhằm loại bỏ gốc axit mạnh sau khi nước đã được khử khoáng bằng hạt nhựa Purolite C100H.

Do có cấu trúc đặc biệt, Purolite A100 rất thích hợp để loại bỏ các gốc hữu cơ tự nhiên trong nước.

Purolite A100 có độ bền hóa học và cơ học cao. Được tái sinh bằng NaOH.

Lượng nước dùng để rửa khi tái sinh nhỏ, tiết kiệm chi phí vận hành.

Thông số kỹ thuật đặc trưng

Cấu trúc polymer

Crosslinked Styrene-DVB Macroporous

Dạng vật lý

Hạt màu vàng nhạt

Nhóm chức

Tertiary Amine basơ yếu

Ion dạng vận chuyển

Basơ

Tỷ trọng vận chuyển

660 g/l (40 lb/ft3)

Kích thước hạt

 

-U.S. Standard Screen

+ 1200 micron<5%, -300 micron<2%

Moisture Retention

53 – 60%

Tỷ trọng riêng, moist Na+ Form

1.06

Tổng dung lượng trao đổi

1.3 eq/l min

Nhiệt độ vận hành, Na+ Form

100oC  (212oF) max.

Khoảng pH ổn định

0 – 14

Điều kiện vận hành tiêu chuẩn

TáI sinh cùng chiều

Quá trình

Lưu lượng

Dung dịch

Thời gian

Lượng

Phục vụ

8 - 40 BV/h

8 – 40 m3/h/m3 hạt nhựa

Nước đã qua trao đổi cation

Theo thiết kế

Theo thiết kế

Rửa ngược

15 – 20 m3/h

Nước

5 – 20 phút

1.5 – 4 BV

TáI sinh

2 – 4 BV/h,

2 – 4 m3/h/m3 hạt nhựa

2 – 4% NaOH

30 phút

32 – 96 g/lít

 

Rửa chậm

4 BV/h

 

Nước đã qua trao đổi cation

Khoảng 20 phút

1 - 5 BV

Rửa nhanh

16 BV/h

 

Nước đã qua trao đổi cation

Khoảng 15 phút

4 BV

 

"Gallons" refer to U.S. Gallon = 3.785 litres

Thể tích trống lúc rửa: 35% - 50%

Purolite A100 đã được tái sinh và có thể đưa ngay vào hoạt động. Tuy nhiên chúng tôi vẫn khuyến cáo rửa ngược hạt nhựa trước khi hoạt động bình thường.

Thông thường Purolite A100 được đặt sau Purolite A400.

Mức táI sinh tối thiểu áp dụng cho Purolite A100.

Dung dịch táI sinh

Mức táI sinh (g/l)

Nồng độ dung dịch táI sinh

NaOH

44.8

2.4

NH3

20.8

2.0

Na2CO3

60.8

5.0


 
Các sản phẩm cùng loại