Hệ thống khử khoáng nước


Cấu thành hệ thống.

-       Thiết bị lọc đa lớp.

-       Thiết bị lọc than hoạt tính khử độc.

-       Thiết bị trao đổi CATION.

-       Thiết bị trao đổi ANION.

-       Đồng hồ đo độ dẫn điện online.

-       Van điều khiển tự động thiết bị trao đổi CATION.

-       Van điều khiển tự động thiết bị trao đổi ANION.

-       Hệ thống bơm sơ cấp, bơm trung chuyển.

-       Hệ thống điện điều khiển.

-       Khung giá đặt hệ thống thiết bị.

-       Hệ thống đường ống kết nối PPR hoặc PVC.

  Đặc tính kỹ thuật cơ bản.

  -       Hệ thống hoạt động tự động hoàn toàn hoặc bán tự động.

-       Hệ thống được tính toán dựa trên phần mềm chính hãng Purolite có thay đổi cấu hình dựa trên khảo sát nguồn nước.

Chất lượng nước sau xử lý.

  -       Độ dẫn điện nước thành phẩm sau hệ thống nhỏ hơn 10microsimen hoặc 5microsimen tùy theo yêu cầu của Khách hàng.

Dịch vụ kỹ thuật và sau bán hàng.

  -       Đào tạo, hướng dẫn vận hành chu đáo.

-       Tư vấn công nghệ đảm bảo sử dụng hệ thống một cách hiệu quả và đem lại lợi ích kinh tế cho người sử dụng.

-       Bảo hành hệ thống chuyên nghiệp, tận tâm và đảm bảo uy tín.

-       Bảo trì hệ thống vĩnh viễn.

   Công suất hệ thống.

-       500 lít/giờ (0.5 m3/h).

-       750 lít/giờ (0.75 m3/h).

-       1.000 lít/giờ (1 m3/h).

-       1.500 lít/giờ (1.5 m3/h).

-       2.000 lít/giờ (2.0 m3/h).

-       3.000 lít/giờ (3.0 m3/h).

-       Công suất theo yêu cầu đến 30 m3/h.Các sản phẩm cùng loại