Hệ thống xử lý nước tinh khiết, nước giải khát


-  Hệ thống xử lý nước cấp bằng công nghệ màng siêu lọc UF

-  Hệ thống xử lý nước sinh hoạt cho khu dân cư, dân dụng

-  Hệ thống xử lý nước khoáng bằng công nghệ màng siêu lọc UF, đèn tiệt trùng UV.

- Hệ thống xử lý nước khử khoáng cho lĩnh vực tráng gương, sản xuất ảnh, sản xuất mực in, mạch in, chip, và các lĩnh vực công nghệ cao,…

-  Hệ thống xử lý nước đóng chai, đóng bình.

-  Hệ thống xử lý nước tinh khiết bằng công nghệ màng lọc thẩm thấu ngược RO, đèn tiệt trùng UV hoặc máy phát Ozon.

- Hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết bằng công nghệ màng lọc thẩm thấu ngược RO, đèn tiệt trùng UV hoặc máy phát Ozon và tháp trao đổi ion.

-  Hệ thống xử lý nước phục vụ sản xuất lương thực phẩm

-  Hệ thống xử lý nước phục vụ sản xuất nước giải khát

-  Hệ thống xử lý nước phục vụ chế biến đường

-  Hệ thống xử lý nước phục vụ lĩnh vực chế biến dược phẩm.

- Hệ thống xử lý nước phục vụ lĩnh vực sản xuất hóa chất, phân bón; công nghiệp giấy; lĩnh vực dầu khí và thủy điện và nhiệt điện.Các sản phẩm cùng loại