Lõi lọc bia


Lõi lọc Trap (Lọc trong) bia 3 micron nominal, 10 micron absolute của hãng FILTROX (Thụy sỹ).

·          Hoá chất dùng cho quá trình CIP.

·        Các thiết bị phòng thí nghiệm Bia, men bia chất lượng cao (Denmark).

·       Vật tư thay thế cho hệ thống lọc Bia FILTROX (Thụy sỹ).

·        Hệ thống lọc Bia đồng bộ chìa khóa trao tay theo công nghệ mới nhất lọc đĩa, lọc nến, lọc trap của hang FILTROX (Thụy sỹ).