Lõi lọc dạng bông nén


Công dụng: Lọc hóa chất.

Ứng dụng: Công nghiệp mạ, lọc bia, rượu và nước giải khát.

Đặc tính kỹ thuật cơ bản: Đáp ứng tiêu chuẩn FDA.

Xuất xứ: Malaysia.

Mô t

Lõi lọc Slime line

Lõi lọc Big Blue

Vật liệu

100% Polypropylene

100% Polypropylene

Core

Coreless

Coreless

Đường kính trong

28mm

28mm

Đường kính ngoài

62-63mm / 2.5”

114.3mm / 4.5”

Nhiệt độ tối đa

100oC

100oC

Maximum pressure

50 psi

50 psi

 Product Code / Ordering Information

SMB<-51 (E.g : SMB5-20).

 

1a

  

  

  

005 = 0.5 µm                                 05 = 5        inch                           DOE = Double Open End

010 = 1.0 µm                                 09 = 9.875 inch                            TC     = 222 O-ring/flat cap

050 = 5.0 µm                                 10 = 10      inch                            TF    = 222  O-ring/fin

100 = 10  µm                                  20 = 20      inch                           SF    = 226 O-ring/fin

250 = 25  µm

500 = 50  µm

750 = 75  µm

For Special Nominal Rating, contact supplier.
Các sản phẩm cùng loại