Lõi lọc nước dạng bông nén


  • Lõi lọc 10", 20", 30" dạng bông nén
  • Ứng dụng: Lọc nước dân dụng và công nghiệp
  • Công dụng: lọc cặn lơ lửng, lọc thô, tạp chất rắn từ 0,5 đến 25 micron


Các sản phẩm cùng loại