Lõi lọc chất lỏng 0.1 - 100 Micron


Ứng dụng: sử dụng trong các ngành công nghiệp: Sơn, Thực phẩm, Dược phẩm, xử lý nước, Rượu, Bia, DVD, VCD.


Các sản phẩm cùng loại