Lõi lọc chất lỏng 001 - 150 Micron 9.75 - 40''


Ứng dụng: sử dụng trong các ngành công nghiệp: Sơn, Thực phẩm, Dược phẩm, xử lý nước, Rượu, Bia, DVD, VCD.
Các sản phẩm cùng loại