Lưu lượng kế dạng đường ống - Inline - Z-400


Model

Khoảng đo

Inlet/outlet Ren (mm)

Độ chính xác

Áp lực hoạt động

GPM

LPM

K1

0.1 – 1

0.5 – 4

21

± 4%

£ 6 bar (6kg/cm2)

K2

0.2 – 2

1 – 7

21

K3

0.5 – 5

2 – 18

21

K4

1 – 10

5 – 35

27

K5

2 – 14

10 – 50

27

K6

2 – 20

10 – 70

34

K7

5 - 35

10 - 130

34Các sản phẩm cùng loại