Lưu lượng kế dạng Panel - Z-300


Model

Khoảng đo

Inlet/outlet Ren (mm)

Độ chính xác

Áp lực hoạt động

GPM

LPM

Z-3000

0.03 – 0.35

0.1 – 1.4

21

± 4%

£ 6 bar (6kg/cm2)

Z-3001

0.2 - 2

1 - 7

21

Z-3002

0.5 - 5

1.8 - 18

21

Z-3003

2 - 10

8 - 40

27

Z-3004

2 - 16

6 - 60

27

Z-3005

4 - 24

20 - 100

34

Z-3006

5 - 35

30 - 130

34

Kích thước lắp đặt

 

Model

Kích thước (mm)

A

B

C

D

E

F

G

Z-3000

 

 

 

 

 

 

 

Z-3001

 

 

 

 

 

 

 

Z-3002

 

 

 

 

 

 

 

Z-3003

 

 

 

 

 

 

 

Z-3004

 

 

 

 

 

 

 

Z-3005

 

 

 

 

 

 

 

Z-3006

 

 

 

 

 

 

 Các sản phẩm cùng loại