Vỏ màng RO FRP


Đặc tính kỹ thuật.

-               Vật liệu chế tạo: FRP.

-               Áp suất hoạt động tối đa: 300 psig – 21bar cho đến áp suất cao hơn 1000 hoặc 1200psig.

-               Độ thẩm mỹ cao.

-               Chế tạo đồng bộ, dễ tháo lắp, thuận tiện bảo trì với cấu tạo chống rò bằng kết cấu gioăng đặc biệt.

-               Thiết kế phù hợp với nhiều loại màng RO theo tiêu chuẩn quốc tế.

Model

Loại màng

Kích thước (inch)

Ống lắp đặt (mm)

Ghi chú

F

Dài

Nước cấp

Thải

Thành phẩm

E4040-1

4040 x 1 cái

4”

42”

DN20

DN20

DN15

Áp suất 300psig – End port

E4040-2

4040 x 2 cái

4”

85”

DN20

DN20

DN15

Áp suất 300psig – End port

E4040-3

4040 x 3 cái

4”

125”

DN20

DN20

DN15

Áp suất 300psig – End port

S8040-1

8040 x 1 cái

8”

42”

DN32

DN32

DN25

Áp suất 300psig – Side port

S8040-2

8040 x 2 cái

8”

85”

DN32

DN32

DN25

Áp suất 300psig – Side port

S8040-3

8040 x 3 cái

8”

135”

DN32

DN32

DN25

Áp suất 300psig – Side port

S8040-4

8040 x 4 cái

8”

185”

DN32

DN32

DN25

Áp suất 300psig – Side port

S8040-5

8040 x 5 cái

8”

225”

DN32

DN32

DN25

Áp suất 300psig – Side port

S8040-6

8040 x 6 cái

8”

265”

DN32

DN32

DN25

Áp suất 300psig – Side port

Yêu cầu áp suất hoạt động lớn hơn, liên hệ nhà cung cấp.