QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng có thể mua trực tiếp tại công ty:

Đối với khách hàng mua trực tiếp từ công ty sẽ thanh toán tại công ty.

Đối với khách hàng mua qua hình thức online/qua điện thoại có thể thanh toán trực tiếp ngay khi nhận hàng hoặc chuyển khoản ngân hàng theo các hình thức sau:

1.1 Chuyển khoản trực tiếp qua ngân hàng:

Số Tài khoản:

Tên chủ tài khoản: 

Ngân Hàng:

Chi nhánh: