Tấm bắt bụi sơn


Tấm bắt bụi sơn kiểu pleated được ứng dụng chủ yếu trong dây chuyền sơn phun (spray painting).

Đặc tính kỹ thuật:

* Áp hoạt động thấp.

* Khả năng bắt bụi cao, chi phí thấp.

* Tốc độ gió 1.0 M/S.

* Thời gian thay thế dài.

* Khả năng hấp thụ đến 15kg/M2.

* Hiệu suất bắt bụi đến 98%

* Đủ kích thước theo yêu cầu.