Than hoạt tính G45 - Ấn Độ

GLOBAL ADSORBENTS là thương hiệu nổi tiếng và đáng tin cậy, với các loại carbon hoạt tính ở dạng bột, dạng hạt và ép đùn, thành phần của nó được làm nhiều loại nguyên liệu như Pinewood, Coconut Shell và các loại than khác nhau.


Thông số kỹ thuật:

GRANULAR ACTIVATED CARBON – G 45

GRADE

G 45

IODINE NUMBER (ASTM D – 4607)

450 mg/gm Min

APPARENT DENSITY

0.50± 0.05 g/ml

MOISTURE CONTENT

5 % Max

ASH CONTENT

32 % Max

METHYLENE BLUE NUMBER

135 mg/g Min

HARDNESS INDEX

90 %

PARTICLE SIZE

8x30 mesh

Phương pháp phân tích có sẵn theo yêu cầu