Bóng Ozone


Ứng dụng cho:

  • Nhà hàng – Khách sạn
  • Bệnh viện
  • Rượu – Bia - Nước giải khát
  • Dây chuyền đóng chai
  • Sản xuất thực phẩm
  • Trường học
  • Dược phẩm
  • Phòng xét nghiệm
  • Thủy sản
  • Các ngành công nghiệp khác


Các sản phẩm cùng loại