Túi lọc bụi hiệu suất cao


Lọc bụi trong không khí bằng túi lọc hiệu xuất cao, sử dụng để lọc bụi mịn - High efficiency Synthetic Pocket Filter

  • Chênh áp rất ít - Low initial pressure drop
  • Giữ bụi nhiều hơn - High dust holding capacity
  • Lưư lượng khí lớn hơn - High air flow rate
  • Không rò rỉ thất thoát khí - Welding sealed and Leakage free
  • Cấu trúc vững chắc - Sturdy construction

Applications coarse and fine particle filtration

Type multi-pocket filter

Frame galvanized steel, aluminium or plastic

Filter media multi-layer complex synthetic fiber

EN 779 Class G3-F8

Average arrestance 80%-99%(ASHRAE 52.1-1992)

MERV MERV 5-14(ASHRAE 52.2-1999)

DIN 53438 Flammability F1

UL 900 Standard CLASS 2

Final pressure drop (recommender) 250Pa(G3-F5)-400Pa(F6-F8)

Max. air flow rate 125% of nominal air flow rate

Max. operating temperature 100oC

Max. relative humidity 100%

Type

Class

Dust Spot

Efficiency

Dimensions

Filtering surface

(m2)

Rated

air flow (m3/h)

Initial pressure drop (Pa)

Length (mm)

Height (mm)

Depth (mm)

DS-35,6P

G3

≤20%

592

592

600

4.80

3400

30

DS-45,6P

G4

30-40%

592

592

600

4.80

3400

40

DS-55,6P

F5

40-60%

592

592

600

4.80

3400

65

DS-65,8P

F6

60-80%

592

592

600

6.30

3400

90

DS-85,8P

F7

80-90%

592

592

600

6.30

3400

110

DS-95,8P

F8

90-95%

592

592

600

6.30

3400

130Các sản phẩm cùng loại