Vải không dệt lọc nước


Loại lọc nước Polyester (PET) và PP (Polypropylen) có khả năng lọc từ 1 micron đến 200 micron

Trọng lượng (g/m2)
Dày (mm)
Ứng suất kéo
(N/5×20cm )
Dọc /Ngang
Độ giãn(%)
Dọc / Ngang
PE-01
550
3.5
1000/1800
50/50
PE-05
400
2.5
300/1000
30/30
PE-10
400
2.2
300/1000
60/70
PE-25
400
2.8
500/800
70/70
PE-50
400
3.5
500/600
100/30
PE-75
400
3.5
500/600
100/30
PE-100
400
3.5
500/500
100/100
PE-200
400
3.8
500/600
110/100


Các sản phẩm cùng loại