Van tự động điều khiển thiết bị làm mềm


- Ứng dụng: thiết bị lọc áp lực / thiết bị làm mềm.

- Công suất vận hành: 0 – 10 m3/h.

- Áp lực vận hành: đến 5.5 bar.

- Nhiệt độ vận hành: 0 - 43oC.

- Chế độ vận hành: tự động/ tay.

- Vật liệu: Nhựa kỹ thuật.

- Tương thích: các loại bình và phụ kiện của Pentair / Structural.

- Hệ thống điện: 220V – 50 Hz – 1 pha.