Hệ thống quan trắc nước thải tự động – liên tục – online

Tác giả: Phạm Quang Minh. Ngày đăng:

Water Plant

Hệ thống quan trắc tự động nước thải này có 3 phần chính, gồm:

1. Hệ thống đo và thu thập dữ liệu chất lượng nước tại hiện trường

2. Hệ thống truyền dẫn dữ liệu

3. Hệ thống giám sát tại trung tâm.

Mạng lưới quan trắc tự động chất lượng nước thải bao gồm các thiết bị đo đặt ở vị trí nước thải đầu ra của các nhà máy và trạm xử lý nước thải tập trung của KCX-KCN; nhiều trạm con dùng để thu nhận dữ liệu ban đầu và chuyển về trạm trung tâm để xử lý số liệu tổng hợp.

Tại các trạm này sử dụng các phần mềm thu nhận và quản lý dữ liệu nhằm phục vụ việc phân tích và tổng hợp số liệu về chất lượng nước thải ở những nơi được đo. Hệ thống có thể xác định được mức độ ô nhiễm của nước qua những thông số về độ pH, lượng chất rắn lơ lửng, nhu cầu ôxy hóa học, lưu lượng nước…

Thay vì kiểm tra định kỳ như trước đây, hệ thống này có thể kiểm soát chất lượng nước một cách liên tục, thu thập và phân tích dữ liệu cho ra kết quả ngay lập tức.


Email: congngheloc@gmail.com Địa chỉ Facebook Zalo: 0902 17 22 99 Viber: 0902 17 22 99

Liên kết ngoài

0902 17 22 99