Mô hình lọc nước đơn giản cho người dân

Tác giả: Phạm Quang Minh. Ngày đăng:

Hệ thống khử khoáng

Hoạt động này được bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 10/4 đến 30/5/2008, tại ba thôn Khâu Làn,Làng Tấn 2, Lùng Tám Thấp (thuộc huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang). Đây là một trong những hoạt động của Chương trình thí điểm nâng cao nhận thức môi trường do Trung tâm Con người và Thiên nhiên và Dự án Phát triển Cộng đồng Tổng hợp huyện Quản Bạ của Tổ chức Caritas Thụy Sĩ phối hợp thực hiện.

Cán bộ của Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã phối hợp với Dự án, chính quyền thôn và nhóm truyền thông cộng đồng thôn bản cùng thực hiện hoạt động với mục tiêu: nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng nước sạch, giới thiệu, hướng dẫn làm mô hình lọc nước đơn giản phù hợp với điều kiện địa phương tại một số hộ. Cán bộ của PanNature đã cùng nhóm truyền thông thôn bản, cùng người dân trao đổi về sự cần thiết phải sử dụng nước sinh hoạt hàng ngày đảm bảo vệ sinh; tìm hiểu, thảo luận những nguyên gây ô nhiễm nguồn nước tại địa phương và những ảnh hưởng tiêu cực của việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm đối với sức khỏe, đời sống cộng đồng. Đồng thời giới thiệu với bà con một số mô hình kĩ thuật lọc nước sinh hoạt đơn giản, có thể áp dụng để có nguồn nước sinh hoạt hàng ngày hợp vệ sinh.

Các hộ được vận động cùng đóng góp thời gian, lao động và sử dụng nguồn nguyên vật liệu có sẵn tại gia đình để làm mô hình lọc nước đơn giản phục vụ cho sinh hoạt trong gia đình mình. Với nguồn kinh phí hạn chế cho đợt tập huấn này đã được cán bộ dự án của PanNature sử dụng vào việc mua một số thùng nhựa lọc nước, mỗi thùng có dung tích 60 lít để làm bình lọc. Mỗi thôn được cung cấp 20 thùng nước.Hộ tham gia sẽ được hỗ trợ một thùng nước cùng với một số phụ kiện để tiến hành làm mô hình lọc nước đơn giản. Phần còn lại, một số nguyên vật liệu để làm bể lọc nước như: than củi, cát vàng, sỏi.. sẽ do bà con tự đóng góp.

Đến hết tháng 5/2008, có gần 80% số hộ tham gia đã có được bình lọc nước. Hoạt động này đã cuốn hút sự quan tâm nhiệt tình tham gia của người dân, từ việc thực hiện làm mô hình lọc nước đơn giản đến việc vận chuyển vật liệu tự có tại địa phương, chuẩn bị cát, sạn, than củi.


Email: congngheloc@gmail.com Địa chỉ Facebook Zalo: 0902 17 22 99 Viber: 0902 17 22 99

Liên kết ngoài

0902 17 22 99