Than hoạt tính

Than hoạt tính là gì? Khác gì với than thông thường? Nên mua than hoạt tính ở đâu?

Than hoạt tính (Activated Carbon – Activated Charcoal) giống với loại than thông thường vì chúng cùng là 1 dạng của nguyên tố các-bon, thế nhưng than hoạt tích khác loại than kia ở chỗ đã được xử lý để trở thành các hạt, sao cho khoảng cách giữa các hạt này là rất nhỏ, qua đó tăng diện tích bề mặt cho dễ hấp phụ các chất hóa học.

Email: congngheloc@gmail.com Địa chỉ Facebook Zalo: 0912 172 175 Viber: 0912 172 175

Liên kết ngoài

0912 172 175