TCVN 6096-2004: Tiêu chuẩn lọc nước uống đóng chai

Tác giả: Phạm Huy. Ngày đăng:

Nước lọc từ vòi

Tiêu chuẩn này áp dụng cho lọc nước uống đóng chai dùng cho mục đích giải khát. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nước khoáng thiên nhiên đóng chai được quy định trong TCVN 6213:2004.

Định nghĩa nước đóng chai:

Nước uống đóng chai (Bottled/packaged drinking waters)

Nước đóng chai được sử dụng để uống trực tiếp và có thể chứa khoáng chất và cacbon dioxit (CO2) tự nhiên hoặc bổ sung nhưng không phải là nước khoáng thiên nhiên đóng chai và không được chứa đường, các chất tạo ngọt, các chất tạo hương hoặc bất kỳ loại thực phẩm nào khác.

Bảng 1 – Chỉ tiêu cảm quan của nước uống  đóng chai

Tên chỉ tiêu Mức
1. Màu sắc, TCU, không lớn hơn 15
2. Độ đục, NTU, không lớn hơn 2
3. Mùi, vị Không mùi vị

Bảng 2 – Chỉ tiêu hoá lý của nước uống đóng chai

Tên chỉ tiêu Mức
1.  Độ pH 6.5 – 8.5
2.  Tổng chất rắn hoà tan, mg/l, không lớn hơn 500
3. Clorua, mg/l, không lớn hơn 250
4. Sunfat, mg/l, không lớn hơn 250
5. Natri, mg/l, không lớn hơn 200
6. Florua, mg/l, không lớn hơn 1.5
7. Amoni, mg/l, không lớn hơn 1.5
8. Kẽm, mg/l, không lớn hơn 3
9. Nitrat, mg/l, không lớn hơn 50
10.   Nitrit, mg/l, không lớn hơn 0.02
11.   Đồng, mg/l, không lớn hơn 1
12.   Sắt, mg/l, không lớn hơn 0.5
13.   Nhôm tổng số, mg/l, không lớn hơn 0.2
14.   Mangan, mg/l, không lớn hơn 0.5
15.   Bari, mg/l, không lớn hơn 0.7
16.   Borat, mg/l tính theo B,  không lớn hơn 5
17.   Crôm, mg/l, không lớn hơn 0.05
18.   Asen, mg/l, không lớn hơn 0.01
19.   Thuỷ ngân, mg/l, không lớn hơn 0.001
20.   Cadimi, mg/l, không lớn hơn 0.003
21.   Xyanua, mg/l, không lớn hơn 0.07
22.   Niken, mg/l, không lớn hơn 0.02
23.   Chì,  mg/l, không lớn hơn 0.01
24.   Selen, mg/l, không lớn hơn 0.01
25.   Antimon, mg/l, không lớn hơn 0.005
26.   Hydrocacbon thơm đa vòng (1)
27.   Mức nhiễm xạ  
– Tổng độ phóng xạ α, Bq/l, không lớn hơn
– Tổng độ phóng xạ β, Bq/l, không lớn hơn
0.1
1
Danh mục: Tin Tức

Email: congngheloc@gmail.com Địa chỉ Facebook Zalo: 0912 172 175 Viber: 0912 172 175

Liên kết ngoài

0912 172 175