Tấm lọc không khí kiểu panel

Nhận báo giá ngay

Mô tả sản phẩm

Tấm lọc không khí kiểu panel

Kích thước tiêu chuẩn inch (D*R*D) Kích thước tiêu chuẩn mm (D*R*D) Lưu lượng khí

ở 1.5 m/s

Lưu lượng khí

ở 2.5 m/s

Lưu lượng khí

ở 3.0 m/s

24″ x 24″ x 1″ 595 x 595 x 22 2040 m3/h 3400 m3/h 3400 m3/h
20″ x 24″ x 1″ 495 x 595 x 22 1785 m3/h 2975 m3/h 2975 m3/h
20″ x 20″ x 1″ 495 x 494 x 22 1445 m3/h 2380 m3/h 2380 m3/h
12″ x 24″ x 1″ 287 x 595 x 22 1020 m3/h 1700 m3/h 1700 m3/h
24″ x 24″ x 2″ 595 x 595 x 44 2040 m3/h 3400 m3/h 4250 m3/h
20″ x 24″ x 2″ 495 x 595 x 44 1700 m3/h 2805 m3/h 3570 m3/h
20″ x 20″ x 2″ 495 x 494 x 44 1445 m3/h 2380 m3/h 2975 m3/h
16″ x 24″ x 2″ 395 x 595 x 44 1445 m3/h 2380 m3/h 2675 m3/h
16″ x 20″ x 2″ 395 x 495 x 44 1105 m3/h 1870 m3/h 2380 m3/h
12″ x 24″ x 2″ 287 x 595 x 44 1020 m3/h 1700 m3/h 2125 m3/h
24″ x 24″ x 4″ 595 x 595 x 90 2040 m3/h 3400 m3/h 4250 m3/h
20″ x 20″ x 4″ 495 x 495 x 90 1445 m3/h 2380 m3/h 2975 m3/h
12″ x 24″ x 4″ 287 x 595 x 90 1020 m3/h 1700 m3/h 2125 m3/h

 

➢ Xem thêm sản phẩm trên Google Doanh Nghiệp: Danh mục sản phẩm – Google Doanh Nghiệp.

➢ Xem danh mục các loại sản phẩm lọc khí, lọc bụi khác: Danh mục sản phẩm lọc khí, lọc bụi – Filtech Co.

Reviews

Chưa có đánh giá nào.

Là người đầu tiên đánh giá “Tấm lọc không khí kiểu panel”

Your email address will not be published.