Vải lọc hóa chất kiểu dệt Polyeste

Nhận báo giá ngay

Mô tả sản phẩm

Vải lọc hóa chất kiểu dệt polyeste

Polyester Multifilament Filter Cloth

Code

Material

Weave

Weight

Density root/10cm

Thickness

Breaking strength N/5*20cm

Elongation %

Air Permeability

 

 

 

g/m2

Warp

Weft

mm

Warp

Weft

Warp

Weft

L/M2.S

208

Polyester/Staple

Satin

380

271

286

1.36

2230

1550

21.62

18.73

168

729

Polyester/Staple

Satin

350

275

196

0.65

2330.6

1710.75

25.13

19.29

298.6

721

Polyester/Staple

Plain

270

204

141

0.53

2270.70

2626.30

33.10

18.47

331.70

747

Polyester/Staple

Plain

270

250

165

0.50

2244.30

1371.30

30.87

14.60

37.11

120-7

Polyester/Staple

Twill

645

220

110

1.10

5767.50

3806.70

37.40

17.53

125.75

120-12 (734)

Polyester/Staple

Twill

290

251

173

0.6

2355

1425.3

22.57

15.4

219.5

120-14 (747)

Polyester/Staple

Plain

270

250

165

0.5

2244.3

1371.3

30.87

14.6

37.11

120-15 (758)

Polyester/Staple

Plain

370

196

165

0.67

2721.4

2408

39.47

19.5

25.27

120-16 (3927)

Polyester/Staple

Plain

540

157

110

0.95

4838.6

3396

47.5

17.2

13.36

120-17

Polyester/Staple

Twill

360

275

275

0.8

2648

2237

25.33

14.33

296

903

Polyester/Staple

Satin

310

275

196

0.63

2702.6

1680.6

18.97

15.07

250.25

4028 (3927)

Polyester/Staple

Plain

550

157

110

0.9

4250.6

3899.4

42.33

18.03

8.79

4228

Polyester/Staple

Plain

520

165

110

0.87

4502

3848

43.67

16.5

13.43

4230

Polyester/Staple

Plain

585

173

122

0.95

4739.5

4349.5

40.67

20.47

5.18

8222

Polyester/Staple

Twill

990

248

94

1.5

7743.25

3842.5

39.07

17.23

 

➢ Xem thêm sản phẩm trên Google Doanh Nghiệp: Danh mục sản phẩm – Google Doanh Nghiệp.

➢ Xem danh mục các loại vải lọc công nghiệp khác: Danh mục vải lọc công nghiệp – Filtech Co.

Reviews

Chưa có đánh giá nào.

Là người đầu tiên đánh giá “Vải lọc hóa chất kiểu dệt Polyeste”

Your email address will not be published. Required fields are marked *