Vải lọc hóa chất kiểu dệt PP

Nhận báo giá ngay

Mô tả sản phẩm

Vải lọc hóa chất kiểu dệt Polypropylen

PP/Multi Multifilament Filter Cloth

Code

Material

Weave

Weight

Density root/10cm

Thickness

Breaking strength N/5*20cm

Elongation %

Air Permeability

 

 

 

g/m2

Warp

Weft

mm

Warp

Weft

Warp

Weft

L/M2.S

108B

PP/Multi

Double Twill

850

503

118

1.5

10603.5

4410

38.6

29.73

7.52

108C

PP/Multi-Staple

Double Twill

580

535

189

1.02

6590

2065

42.27

33.3

25

522

PP/Multi

Plain

155

244

173

0.41

900.6

1009.4

50.67

21.77

73.44

521

PP/Multi

Twill

240

220

150

0.63

2600

2050

 

 

217

600E

PP/Multi

Plain

200

145

118

0.47

2090

1582.7

29.1

18.1

198

700-1

PP/Multi

Twill

415

251

151

0.85

3979.4

3224.6

51.83

36.37

34.74

700-2

PP/Multi

Twill

390

283

145

0.8

5798

3058.6

30.73

33.62

58.64

700-A

PP/Multi

Plain

260

196

102

0.6

3977.4

2415.4

32.27

28.73

20.71

700B

PP/Multi

Twill

280

188

114

0.59

4648.00

2866.60

29.40

28.63

254.20

700-AB 

PP/Multi

Twill

620

377

236

1.24

5762.25

5077.5

51.83

37.37

12.92

840-1

PP/Multi

Twill

465

251

149

0.95

4491.4

3933.4

50.63

34.07

49.94

840-2

PP/Multi

Twill

525

283

141

1.05

5258.25

4221.75

46.87

35.53

37.35

840-3

PP/Multi

Twill

550

314

133

1.1

5625

4870

54.67

34.8

27.75

840-A

PP/Multi

Plain

375

204

110

0.79

3337.4

2759.4

41.63

30.9

14.2

840B

PP/Multi

Twill

340

181

141

0.63

5234.00

3489.40

25.53

33.07

81.38

840-AB 

PP/Multi

Twill

720

377

220

1.4

6718.25

5421.75

47.5

28.3

24.41

858

PP/Multi

Twill

380

251

125

0.88

4418

3168.6

44.7

28.37

240.75

1000-1

PP/Multi

Twill

500

330

129

1.01

7653.5

4947.5

35.77

28.73

45.4

1000-2

PP/Multi

Twill

500

330

129

1.01

7653.5

4947.5

35.77

28.73

45.4

1000-3

PP/Multi

Twill

630

314

125

1.18

8753.5

4307.5

40.07

37.63

20.66

1000A

PP/Multi

Plain

435

204

110

0.85

5585.7

4189.2

44.23

32.23

9.83

1000B

PP/Multi

Twill

430

204

110

0.79

6636.00

1481.40

27.20

17.53

21.49

1500-1

PP/Multi

Twill

725

251

118

1.42

5628.5

3701.5

44.6

28.93

29.38

2072

PP/Multi

Twill

140

283

244

0.33

1538.6

1267.4

29.03

25.57

612.4

4218

PP/Multi

Twill

660

456

94

1.32

7868.25

5427.50

42.87

35.13

38.41

4135

PP/Multi

Plain

500

330

86

0.97

6626.70

3053.20

54.70

30.60

15.30

4884

PP/Multi

Twill

330

204

110

0.7

5379.4

3192

25.93

30.67

140

8851

PP/Multi

Twill

460

377

125

0.86

4346.75

3640

53.8

35.57

22.86

Mesh

PP/Multi

Net

135

94

55

0.38

2342.6

1047.4

13

25.07

2542.3

4212

PP/Staple

Twill

410

236

122

1.25

2710.7

1393.3

64.17

32.03

127

4422

PP/Staple

Twill

480

181

94

1.18

2643.40

1514.60

72.97

33.27

17.86

6525

PP/Staple

Satin

600

275

106

1.48

3994.60

1697.60

58.97

35.67

 

➢ Xem thêm sản phẩm trên Google Doanh Nghiệp: Danh mục sản phẩm – Google Doanh Nghiệp.

➢ Xem danh mục các loại vải lọc công nghiệp khác: Danh mục vải lọc công nghiệp – Filtech Co.

Reviews

Chưa có đánh giá nào.

Là người đầu tiên đánh giá “Vải lọc hóa chất kiểu dệt PP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *