Vải lọc hóa chất kiểu dệt PP

Nhận báo giá ngay

Mô tả sản phẩm

Vải lọc hóa chất kiểu dệt Polypropylen

PP/Multi Multifilament Filter Cloth

Code

Material

Weave

Weight

Density root/10cm

Thickness

Breaking strength N/5*20cm

Elongation %

Air Permeability

 

 

 

g/m2

Warp

Weft

mm

Warp

Weft

Warp

Weft

L/M2.S

108B

PP/Multi

Double Twill

850

503

118

1.5

10603.5

4410

38.6

29.73

7.52

108C

PP/Multi-Staple

Double Twill

580

535

189

1.02

6590

2065

42.27

33.3

25

522

PP/Multi

Plain

155

244

173

0.41

900.6

1009.4

50.67

21.77

73.44

521

PP/Multi

Twill

240

220

150

0.63

2600

2050

 

 

217

600E

PP/Multi

Plain

200

145

118

0.47

2090

1582.7

29.1

18.1

198

700-1

PP/Multi

Twill

415

251

151

0.85

3979.4

3224.6

51.83

36.37

34.74

700-2

PP/Multi

Twill

390

283

145

0.8

5798

3058.6

30.73

33.62

58.64

700-A

PP/Multi

Plain

260

196

102

0.6

3977.4

2415.4

32.27

28.73

20.71

700B

PP/Multi

Twill

280

188

114

0.59

4648.00

2866.60

29.40

28.63

254.20

700-AB 

PP/Multi

Twill

620

377

236

1.24

5762.25

5077.5

51.83

37.37

12.92

840-1

PP/Multi

Twill

465

251

149

0.95

4491.4

3933.4

50.63

34.07

49.94

840-2

PP/Multi

Twill

525

283

141

1.05

5258.25

4221.75

46.87

35.53

37.35

840-3

PP/Multi

Twill

550

314

133

1.1

5625

4870

54.67

34.8

27.75

840-A

PP/Multi

Plain

375

204

110

0.79

3337.4

2759.4

41.63

30.9

14.2

840B

PP/Multi

Twill

340

181

141

0.63

5234.00

3489.40

25.53

33.07

81.38

840-AB 

PP/Multi

Twill

720

377

220

1.4

6718.25

5421.75

47.5

28.3

24.41

858

PP/Multi

Twill

380

251

125

0.88

4418

3168.6

44.7

28.37

240.75

1000-1

PP/Multi

Twill

500

330

129

1.01

7653.5

4947.5

35.77

28.73

45.4

1000-2

PP/Multi

Twill

500

330

129

1.01

7653.5

4947.5

35.77

28.73

45.4

1000-3

PP/Multi

Twill

630

314

125

1.18

8753.5

4307.5

40.07

37.63

20.66

1000A

PP/Multi

Plain

435

204

110

0.85

5585.7

4189.2

44.23

32.23

9.83

1000B

PP/Multi

Twill

430

204

110

0.79

6636.00

1481.40

27.20

17.53

21.49

1500-1

PP/Multi

Twill

725

251

118

1.42

5628.5

3701.5

44.6

28.93

29.38

2072

PP/Multi

Twill

140

283

244

0.33

1538.6

1267.4

29.03

25.57

612.4

4218

PP/Multi

Twill

660

456

94

1.32

7868.25

5427.50

42.87

35.13

38.41

4135

PP/Multi

Plain

500

330

86

0.97

6626.70

3053.20

54.70

30.60

15.30

4884

PP/Multi

Twill

330

204

110

0.7

5379.4

3192

25.93

30.67

140

8851

PP/Multi

Twill

460

377

125

0.86

4346.75

3640

53.8

35.57

22.86

Mesh

PP/Multi

Net

135

94

55

0.38

2342.6

1047.4

13

25.07

2542.3

4212

PP/Staple

Twill

410

236

122

1.25

2710.7

1393.3

64.17

32.03

127

4422

PP/Staple

Twill

480

181

94

1.18

2643.40

1514.60

72.97

33.27

17.86

6525

PP/Staple

Satin

600

275

106

1.48

3994.60

1697.60

58.97

35.67

 

➢ Xem thêm sản phẩm trên Google Doanh Nghiệp: Danh mục sản phẩm – Google Doanh Nghiệp.

➢ Xem danh mục các loại vải lọc công nghiệp khác: Danh mục vải lọc công nghiệp – Filtech Co.

Reviews

Chưa có đánh giá nào.

Là người đầu tiên đánh giá “Vải lọc hóa chất kiểu dệt PP”

Your email address will not be published.