Tấm lọc không khí Kiểu panel

Giá mời liên hệ

Tình trạng : Còn hàng
Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 1,000,000 VNĐ
Liên hệ hotline để được tư vấn: 024 33 560 597 - 0989 558 679
Hoặc Email báo giá : congngheloc@gmail.com 

Kích thước tiêu chuẩn inch (D*R*D)

Kích thước tiêu chuẩn mm (D*R*D)

Lưu lượng khí

ở 1.5m/s

Lưu lượng khí

ở 2.5m/s

Lưu lượng khí

ở 3.0m/s

24 “x 24” x 1 “ 595 x 595 x 22 2040 m3/h 3400 m3/h 3400 m3/h
20 “x 24” x 1 “ 495 x 595 x 22 1785 m3/h 2975 m3/h 2975 m3/h
20″x 20″ x 1 “ 495 x 494 x 22 1445 m3/h 2380 m3/h 2380 m3/h
12 “x 24” x 1 “ 287 x 595 x 22 1020 m3/h 1700 m3/h 1700 m3/h
24 “x 24” x 2 “ 595 x 595 x 44 2040 m3/h 3400 m3/h 4250 m3/h
20 “x 24” x 2 “ 495 x 595 x 44 1700 m3/h 2805 m3/h 3570 m3/h
20 “x 20” x 2 “ 495 x 494 x 44 1445 m3/h 2380 m3/h 2975 m3/h
16″x 24″ x 2 “ 395 x 595 x 44 1445 m3/h 2380 m3/h 2675m3/h
16 “x 20” x 2 “ 395 x 495 x 44 1105 m3/h 1870 m3/h 2380 m3/h
12 “x 24” x 2 “ 287 x 595 x 44 1020 m3/h 1700 m3/h 2125 m3/h
24 “x 24” x 4 “ 595 x 595 x 90 2040 m3/h 3400 m3/h 4250 m3/h
 

20″x 20″ x 4 “

495 x 495 x 90 1445 m3/h 2380m3/h 2975 m3/h
12 “x 24” x 4 “ 287 x 595 x 90 1020 m3/h 1700 m3/h 2125 m3/h

Hỗ trợ bán hàng

0989 558 679

congngheloc@gmail.com

Hỗ trợ kỹ thuật

024 33 560 597

congngheloc@gmail.com