Giải pháp xử lý nước thải bằng bể CIGAR

Tác giả: Phạm Quang Minh. Ngày đăng:

Nước lọc từ vòi

Nhóm tác giả thuộc Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã thực hiện thành công dự án: giải pháp xử lý nước thải bằng bể CIGAR (bể được tạo thành bằng cách phủ bạt toàn bộ bề mặt hồ kỵ khí).

Trước đây hầu hết các nhà máy sản xuất tinh bột sắn ở nước ta đều đang xử lý nước thải bằng hệ thống hồ sinh học hở, không thu hồi biogas để sấy tinh bột sắn hoặc phát điện.

Hệ thống đốt biogas thừa được thiết kế kiểu mới (đốt kín) so với các hệ thống đốt biogas hiện có. Hiệu suất đốt trên 99%, đảm bảo đốt cháy toàn bộ lượng khí biogas trước khi thải ra môi trường. Các thông số của hệ thống xử lý nước thải và thu hồi khí bigogas cấp cho lò đốt và đốt biogas thừa được thu thập tự động bởi hệ PLC Simatic S7 – 300, giám sát quá trình bởi phần mềm Scada, Win CC 7.0.

Kinh phí xây dựng hệ thống xử lý bằng bể CIGAR chỉ bằng khoảng 20% so với hệ thống hiện có, thời gian thi công ngắn, nên khả năng thu hồi vốn nhanh. Vật liệu thi công gồm bạt lót đáy, bạt phủ, đường ống dẫn biogas và thiết bị đo lường, kiểm soát và giám sát quá trình có sẵn trên thị trường. Dự án này phù hợp với các tiêu chí theo cơ chế phát triển sạch, tạo ra nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường, giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải, giảm khí mêtan phát tán ra môi trường gây hiệu ứng nhà kính. Dự án này mỗi năm đem lại cho Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi khoảng 300.000 EUR.


Email: congngheloc@gmail.com Địa chỉ Facebook Zalo: 0902 17 22 99 Viber: 0902 17 22 99

Liên kết ngoài

0902 17 22 99